Cuộc đua gọi dòng tiền nhàn rỗi

Cuộc đua gọi dòng tiền nhàn rỗi

Trong cuộc làm việc với nhóm các chuyên gia phân tích, nguyên lãnh đạo một ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam đặt câu hỏi: Vì sao thanh khoản các ngân hàng không thiếu, nhưng lãi suất huy động lại được duy trì mặt bằng cao? Có nhiều ý kiến được đưa ra, nhưng vị này cho rằng, còn một yếu tố cần tính đến, là ngân hàng chịu sức ép từ mức lãi suất cao của các doanh nghiệp phát hành trái phiếu.