Có thể điều chỉnh dự án từ hình thức BOT sang BT?

Có thể điều chỉnh dự án từ hình thức BOT sang BT?

Năm 2008, Công ty cổ phần đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn được UBND tỉnh Lạng Sơn giao cho thực hiện dự án Cụm công nghiệp Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức BOT. Do nhiều vướng mắc nên đến nay dự án chưa được triển khai. Công ty xin điều chỉnh hình thức thực hiện dự án từ BOT sang hình thức BT thì có phải tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu lại không?