[Ảnh] Ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng cường thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN

[Ảnh] Ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng cường thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN

Thời gian qua, tình trạng các doanh nghiệp chậm nộp, trốn đóng hoặc trì hoãn việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động vẫn diễn ra khá phổ biến. Đặc biệt, tình trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến Quỹ BHXH, BHYT và quyền lợi của người lao động. Nhằm xử lý và ngăn chặn tình trạng này, ngành BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp để tăng cường thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp.
Thanh tra chuyên ngành - Công cụ pháp lý quan trọng giảm tỷ lệ nợ BHXH

Thanh tra chuyên ngành - Công cụ pháp lý quan trọng giảm tỷ lệ nợ BHXH

Trong những năm qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã phát hiện nhiều sai sót, hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không đúng quy định, đặc biệt qua việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT giúp chấn chỉnh các hành vi vi phạm và giảm tỷ lệ nợ BHXH.