Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Chiểu ngày 7/6, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan.