Vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhờ nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu

Vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhờ nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu

Tính đến ngày 16/7/2020, Cục Hải quan TP. Cần Thơ đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm. Đây là kết quả từ những nỗ lực rất lớn của đơn vị trong việc quản lý chặt chẽ, nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu ngân sách trên địa bàn.