VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: Ô TÔ ĐIỆN CHẠY PIN

Bộ Tài chính đề xuất không thu lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin trong 3 năm

Bộ Tài chính đề xuất không thu lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin trong 3 năm

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy pin là 0% trong vòng 3 năm đầu kể từ ngày Nghị định có hiệu lực và bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu cùng loại có cùng số chỗ ngồi trong vòng 2 năm tiếp theo.