Bảo vệ nguồn thu và thu hút đầu tư khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Bảo vệ nguồn thu và thu hút đầu tư khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Khi thời gian các quốc gia trên thế giới áp dụng thuế suất tối thiểu đang đến gần, Việt Nam cần sớm cân nhắc và thực hiện các hành động quyết liệt để không bị bỏ lại phía sau. Chia sẻ với Tạp chí Tài chính, ông Thomas McClelland - Phó Tổng giám đốc phụ trách Dịch vụ Tư Vấn Thuế, Deloitte Việt Nam đã đưa ra một số khuyến nghị về giải pháp thực thi sao cho hiệu quả và công bằng.
Bảo vệ nguồn thu và thu hút đầu tư khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Bảo vệ nguồn thu và thu hút đầu tư khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Khi thời gian các quốc gia trên thế giới áp dụng thuế suất tối thiểu đang đến gần, Việt Nam cần sớm cân nhắc và thực hiện các hành động quyết liệt để không bị bỏ lại phía sau. Chia sẻ với Tạp chí Tài chính, ông Thomas McClelland - Phó Tổng giám đốc phụ trách Dịch vụ Tư Vấn Thuế, Deloitte Việt Nam đã đưa ra một số khuyến nghị về giải pháp thực thi sao cho hiệu quả và công bằng.