[Infographics] Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch, từng bước phục hồi, phát triển KT-XH

[Infographics] Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch, từng bước phục hồi, phát triển KT-XH

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Chỉ thị số 18 về "Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố" với mục tiêu: Tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất; ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội an toàn, hiệu quả; đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân...