1 triệu phương tiện dán thẻ thu phí tự động ePass

1 triệu phương tiện dán thẻ thu phí tự động ePass

Sau 11 tháng chính thức khai trương và đưa vào vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng, Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC), thành viên Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel), đã có hơn 1 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ ePass.