Quảng cáo
Bộ Tài chính phổ biến quy định mới bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Bộ Tài chính phổ biến quy định mới bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Sáng 22/9/2022, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2015/NĐ-CP. Ông Nguyễn Quang Huyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chủ trì Hội nghị.