Vietcombank nhận 2 giải thưởng từ International Finance Magazine

Vietcombank nhận 2 giải thưởng từ International Finance Magazine

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa được Tạp chí International Finance Magazine (IFM) tặng 02 giải thưởng: “Ngân hàng có quan hệ đầu tư tốt nhất Việt Nam năm 2021” (Best Investor Relations Bank – Vietnam 2021) và “Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam năm 2021” (Best Digital Transfomation Bank – Vietnam 2021). Đây là kết quả từ quá trình đánh giá và xem xét của Hội đồng Giám khảo IFM dựa trên những kết quả đạt được của Vietcombank trong 1 năm qua.