Siết chặt quản lý môi giới bất động sản

Siết chặt quản lý môi giới bất động sản

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP “Quy định xử phạt hành chính về xây dựng” mới đây đã bổ sung hàng loạt hành vi vi phạm của môi giới bất động sản sẽ bị xử phạt hành chính.