Nâng cao hiệu quả quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

Nâng cao hiệu quả quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

Sự phát triển nhanh chóng với nhiều hình thức mới của thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý thu thuế. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số.
Nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính có các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) như: hoàn thiện thể chế quản lý thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới…