7 giải pháp để thị trường chứng khoán "vượt qua sóng gió, tiếp tục ra khơi"

7 giải pháp để thị trường chứng khoán "vượt qua sóng gió, tiếp tục ra khơi"

Cách đây đúng 20 năm, ngày 20/7/2000, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức ra đời. Trải qua 20 năm phát triển và trưởng thành, thị trường chứng khoán Việt Nam từ quy mô rất nhỏ, sơ khai đã vượt qua mọi khó khăn, không ngừng hoàn thiện về cấu trúc, phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng, chiều sâu và trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế.