VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUYẾT ĐỊNH 24/2009/QĐ-TTG

 Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế

Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế

Ngày 19/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 43/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg, trong đó bổ sung quy định đối tượng và điều kiện được mua hàng miễn thuế là người nhập cảnh.

 Nên bán hàng miễn thuế cho cả khách nhập cảnh

Nên bán hàng miễn thuế cho cả khách nhập cảnh

Sau 4 năm thực hiện Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế- xã hội, góp phần phát triển du lịch, đầu tư, thương mại...