Những quyết sách vì doanh nghiệp và người lao động

Những quyết sách vì doanh nghiệp và người lao động

Cùng với Nghị quyết số 30/2021/QH15 - Nghị quyết đầu tiên của Quốc hội Khóa XV trao cho Chính phủ quyền hạn đặc biệt để chủ động chống dịch, một loạt quyết sách tiếp theo của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 43/2022/QH15, Nghị quyết số 44/2022/QH15, Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15, Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15) đã tạo nguồn sức mạnh cộng sinh giúp nước ta sớm kiểm soát được dịch bệnh và tăng trưởng ngoạn mục.
Kinh tế số: Nguồn động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế

Kinh tế số: Nguồn động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế

Kinh tế số tăng nhanh tại Philippines, Indonesia, Malaysia trong 2 năm qua nhưng sẽ tăng nhanh hơn tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025. Với tiềm năng, cũng như sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ bằng những quyết sách kịp thời, kinh tế số sẽ là một trong những động lực rõ nét, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.