Rà soát, đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Rà soát, đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông báo số 448/TB-BTC về ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc chủ động rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời kiến nghị các cấp thẩm quyền sửa đổi hoặc bổ sung phù hợp. Qua đó, tránh trường hợp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng thủ tục, chính sách để gian lận, trục lợi... ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và ngân sách nhà nước.