Quảng cáo
Cảnh báo rủi ro khi tham gia các sàn giao dịch BO

Cảnh báo rủi ro khi tham gia các sàn giao dịch BO

Đã và đang xuất hiện nhiều sàn giao dịch ngoại hối, BO có xuất xứ Việt Nam gắn mác nước ngoài, được thiết lập, vận hành với mục đích chiếm đoạt tài sản của người đầu tư.