Vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon vào năm 2028

Vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon vào năm 2028

Theo dự thảo Đề án về phát triển thị trường carbon do Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng, sàn giao dịch tín chỉ carbon sẽ vận hành thí điểm vào năm 2025 và vận hành chính thức 3 năm sau đó.