Hỗ trợ nâng tầm các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Sóc Trăng

Hỗ trợ nâng tầm các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Sóc Trăng

Xác định phát triển công nghiệp nông thôn là một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, thời gian qua, ngành Công Thương tỉnh Sóc Trăng đã tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình khuyến công, nhằm hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm… góp phần nâng tầm các sản phẩm công nghiệp nông thôn đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.