Thoái vốn thành công tại Vocarimex, SCIC thu về gần 1,26 nghìn tỷ đồng

Thoái vốn thành công tại Vocarimex, SCIC thu về gần 1,26 nghìn tỷ đồng

Ngày 10/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, đã tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần để thoái vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP (Vocarimex), thu về 1,26 nghìn tỷ đồng.