TP. Hồ Chí Minh cho mở lại dịch vụ spa, karaoke, vũ trường có điều kiện

TP. Hồ Chí Minh cho mở lại dịch vụ spa, karaoke, vũ trường có điều kiện

Chiều 16/11, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định quy định tạm thời các biện pháp "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn. Đáng chú ý, thành phố cho phép mở lại các các dịch vụ spa, karaoke, vũ trường có điều kiện tại các phường, xã cấp độ dịch 1, 2 và 3.