Nhiều doanh nghiệp khó đảm bảo tiêu chuẩn vay vốn

Nhiều doanh nghiệp khó đảm bảo tiêu chuẩn vay vốn

Trong bối cảnh mở cửa trở lại nền kinh tế, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp càng gia tăng, nhưng đến nay không ít doanh nghiệp đã không còn đáp ứng được hồ sơ tiếp cận tín dụng của ngân hàng.