Vicoland Group tiên phong nghiên cứu chuỗi khối và đào tạo nhân lực công nghệ cao

Vicoland Group tiên phong nghiên cứu chuỗi khối và đào tạo nhân lực công nghệ cao

Công nghệ tài chính - Fintech đang tạo ra làn sóng thay đổi tích cực thị trường tài chính thế giới. Nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng thúc đẩy chuyển đổi số Việt Nam, Vicoland Group đã hợp tác cùng SDC triển khai “Học viện Đào tạo và Nghiên cứu Công nghệ Tài chính và Chuỗi khối” đầu tiên tại miền Trung.