VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TÁI CƠ CẤU KINH TẾ

Đề án tái cơ cấu kinh tế: Cần quyết liệt để tạo chuyển biến thực sự

Đề án tái cơ cấu kinh tế: Cần quyết liệt để tạo chuyển biến thực sự

Sau gần 3 năm thai nghén, cùng với rất nhiều trông đợi và kỳ vọng, ngày 19/2/2013, Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020 đã chính thức được Thủ tướng phê duyệt. Ngay lập tức, Đề án đã đón nhận được nhiều ý kiến tâm huyết từ các chuyên gia.

Chính sách giá cả trong tái cơ cấu nền kinh tế

Chính sách giá cả trong tái cơ cấu nền kinh tế

Ngày 19/2 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 339/QĐ-TTg về “Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020”.

Phân bổ đúng nguồn lực để tăng sức cạnh tranh

Phân bổ đúng nguồn lực để tăng sức cạnh tranh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 339/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020.

Tái cơ cấu kinh tế bắt nguồn từ đất đai

Tái cơ cấu kinh tế bắt nguồn từ đất đai

Việt Nam đang trong quá trình tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế. Tuy nhiên, tiền đề để có thể tái cơ cấu tốt hơn phải bắt nguồn từ đất đai.