Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao tác động ra sao tới châu Á?

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao tác động ra sao tới châu Á?

Các quốc gia và vùng vùng lãnh thổ ở châu Á có biến số vĩ mô bị tác động mạnh nhất khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao nếu lãi suất của quốc gia đó thấp và có đà tăng chậm hơn so với đà tăng của lợi suất trái phiếu, đồng thời không có thặng dư tài khoản vãng lai lớn.
Tỷ giá Việt Nam năm 2022 có thể sẽ đảo chiều

Tỷ giá Việt Nam năm 2022 có thể sẽ đảo chiều

Bước sang năm 2022, tỷ giá USDVND có thể sẽ đảo chiều về mức 23.000 đồng, trong bối cảnh tài khoản vãng lai chuyển sang thâm hụt, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy vào chậm lại.