Bến Tre diện tích trồng dừa tăng lên hơn 77,2 ngàn ha

Bến Tre diện tích trồng dừa tăng lên hơn 77,2 ngàn ha

Hiện nay, chuỗi dừa đã hình thành 48 tổ hợp tác, 24 hợp tác xã, tổng diện tích thực hiện liên kết theo chuỗi 12.036,54ha, chiếm 16,5% tổng diện tích dừa toàn tỉnh Bến Tre. Trong đó, có 9.778,72ha diện tích dừa hữu cơ.