Cục Thuế Đồng Nai tăng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Cục Thuế Đồng Nai tăng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Thời gian qua, Cục Thuế Đồng Nai đã phối hợp với các sở, ngành liên quan quản lý, khai thác kịp thời các khoản thuế phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (BĐS), chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp (DN), các khoản thu từ đất của các dự án lớn, góp phần tăng thu gần 3 ngàn tỷ đồng.