Hậu Giang đặt mục tiêu mỗi năm tăng thu ngân sách 1.000 tỷ đồng

Hậu Giang đặt mục tiêu mỗi năm tăng thu ngân sách 1.000 tỷ đồng

Hậu Giang có 2 khu công nghiệp ở huyện Châu Thành và Châu Thành A với diện tích khoảng 494ha, hiện đã lấp đầy trên 80%, còn nhiều dư địa để phát triển. Năm 2021 thu ngân sách đạt 4.400 tỉ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với năm 2020, phấn đấu năm 2022 này đạt 5.500 tỷ đồng.