Nhiều đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nhanh

Nhiều đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nhanh

Tại diễn đàn trực tuyến “Hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp hồi phục sản xuất, kinh doanh” diễn ra chiều 27/10/2021, các ý kiến chuyên gia và doanh nghiệp đều cho rằng, trong bối cảnh mới thích ứng, linh hoạt, cần có các chính sách mới phù hợp, mạnh hơn để hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) hồi phục nhanh.