Vinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất 2021

Vinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất 2021

Ngày 07/12/2021, Lễ Vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2021 do VAFE, FiLi và Vietstock đồng tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự của ông Đặng Mạnh Trung - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, ông Lê Nhị Năng - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh lãnh đạo các đơn vị thuộc Hội đồng Bình chọn cùng lãnh đạo các doanh nghiệp được vinh danh.