Ngành Ngân hàng chuẩn bị tốt công tác thanh toán dịp cuối năm

Ngành Ngân hàng chuẩn bị tốt công tác thanh toán dịp cuối năm

Nhằm đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, đúng quy định, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán trong thời giancông tác thanh toán dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị thuộc NHNN tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của NHNN.