Vietcombank được vinh danh với ba giải thưởng lớn của The Asian Banker

Vietcombank được vinh danh với ba giải thưởng lớn của The Asian Banker

Ngày 24/3/2022, tại Hà Nội, Vietcombank đón nhận 3 giải thưởng lớn của Tạp chí The Asian Banker: Dịch vụ Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam - Best Digital Banking service in Vietnam, Ngân hàng hỗ trợ tốt nhất trong thời gian COVID-19 tại Việt Nam - Most Helpful Bank during COVID-19; Ngân hàng bán lẻ chính được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam - Most Selected Main Retail Bank in Vietnam.
Vietbank - ngân hàng duy nhất nhận giải thưởng công nghệ ngân hàng lõi tốt nhất năm 2020

Vietbank - ngân hàng duy nhất nhận giải thưởng công nghệ ngân hàng lõi tốt nhất năm 2020

Ngày 12/8, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) chính thức được Tổ chức The Asian Banker (TAB) vinh danh, trao tặng giải thưởng uy tín Best Core Banking Technology Implementation 2020 dành cho Ngân hàng triển khai công nghệ ngân hàng lõi tốt nhất năm 2020. Vietbank cũng là ngân hàng duy nhất vinh dự nhận giải thưởng này.