NAPAS ra mắt dòng thẻ tín dụng liên kết nhằm hỗ trợ tài chính cho khách hàng

NAPAS ra mắt dòng thẻ tín dụng liên kết nhằm hỗ trợ tài chính cho khách hàng

Triển khai kế hoạch thúc đẩy phát triển Thẻ tín dụng nội địa trong thời gian tới, ngày 4/4/2023, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã phối hợp Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chuyển đổi số NEXTPAY chính thức “ra mắt” dòng thẻ tín dụng liên kết SACOMBANK NEXTPAY NAPAS nhằm gia tăng hiệu quả hỗ trợ tài chính cho đối tác, khách hàng.