Sell in May đến gần: Rủi ro hay cơ hội?

Sell in May đến gần: Rủi ro hay cơ hội?

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn vẫn còn chứng kiến những tin xấu, tốt đan xen. Cơ hội chỉ đến với những nhà đầu tư biết tận dụng thời điểm săn cổ phiếu tốt, tìm điểm cân bằng thị trường.