Những xu hướng của thương mại điện tử trong tương lai

Những xu hướng của thương mại điện tử trong tương lai

Thị trường thương mại điện tử toàn cầu đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Dự kiến, đến năm 2025, lĩnh vực này ​​sẽ đạt doanh thu khoảng 4,2 nghìn tỷ USD và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), ví điện tử... có thể là những xu hướng mới nổi sẽ làm thay đổi tương lai của thương mại điện tử.