Thúc đẩy thực hiện các mục tiêu hội nhập thị trường vốn khu vực ASEAN

Thúc đẩy thực hiện các mục tiêu hội nhập thị trường vốn khu vực ASEAN

Lãnh đạo các cơ quan quản lý thị trường vốn ASEAN hoan nghênh các nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu hội nhập thị trường vốn trong khu vực ASEAN, làm sâu sắc hơn sự gắn kết của khu vực với cộng đồng quốc tế vì phát triển bền vững, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng và năng lực thể chế của ASEAN.