Hướng dẫn chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin người bán hàng

Hướng dẫn chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin người bán hàng

Thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 về việc chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) cung cấp thông tin người bán hàng, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4205/TCT-DNNCN ngày 14/11/20222 gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai.