Các địa điểm cấm hút thuốc lá

Các địa điểm cấm hút thuốc lá

Ngày 11/5/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BYT quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá nhằm bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng và đề phòng cháy nổ.