VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC

Doanh nghiệp tự chọn tiêu thức phân bổ chi phí chung

Doanh nghiệp tự chọn tiêu thức phân bổ chi phí chung

Tùy thuộc quy mô, đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý mà doanh nghiệp được tự lựa chọn chế độ kế toán áp dụng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư số 133/2016/TT-BTC.

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

(Tài chính) Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp (DN), trong đó quy định việc tổ chức kế toán tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc và chế độ chế toán đối với nhà thầu nước ngoài.