VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THÔNG TƯ SỐ 75/2020/TT-BTC

Giảm 10% mức phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đến hết năm 2020

Giảm 10% mức phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đến hết năm 2020

Đó là nội dung được nêu tại Thông tư số 75/2020/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 12/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.