Xây dựng các chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp FDI khi áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu

Xây dựng các chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp FDI khi áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành khác xây dựng các chính sách hỗ trợ tài chính thông qua các giải pháp trực tiếp, cũng như gián tiếp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng sau khi Việt Nam chính thức áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu.
Bắc Giang dẫn đầu top 10 địa phương thu hút vốn FDI nhiều nhất cả nước

Bắc Giang dẫn đầu top 10 địa phương thu hút vốn FDI nhiều nhất cả nước

Theo báo cáo về tình hình thu hút vốn FDI 2 tháng đầu năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 39 tỉnh, thành của Việt Nam. Trong 10 địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất, Bắc Giang là địa phương dẫn đầu với số vốn đăng ký chiếm hơn 26,6% tổng vốn đầu tư đăng ký cả nước.
Khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế

Khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế

Với quan điểm xuyên suốt trong điều hành nền kinh tế thời gian qua, TP. Đà Nẵng xác định đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài là động lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội. Đà Nẵng hiện vẫn còn dư địa cùng nhiều tiềm năng, lợi thế riêng để thu hút mọi nguồn lực đầu tư, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Hoàn thiện thể chế, chính sách đối với doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Hoàn thiện thể chế, chính sách đối với doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Bài viết đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam thời gian qua. Chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp FDI đã mang lại những hiệu quả nhất định về quy mô và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư... Để tận dụng tốt hơn dòng vốn FDI cho phát triển kinh tế, tác động lan tỏa tích cực hơn và nâng cao giá trị gia tăng cho khu vực kinh tế trong nước, Việt Nam cần khẩn trương hoàn thiện thể chế chính sách để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mới.