VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THU NHẬP TÍNH THUẾ

Xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản ra sao?

Xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản ra sao?

Theo quy định, thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

Những khoản giảm trừ cần quan tâm khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân

Những khoản giảm trừ cần quan tâm khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định, thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được tính bằng tổng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ. Hai trong số các khoản giảm trừ là: giảm trừ cá nhân và người phụ thuộc; các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vì vậy, việc xác định đúng các khoản giảm trừ này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định nghĩa vụ thuế của cá nhân nộp thuế.

Kiến nghị xem xét giảm thuế suất xây dựng đối với công trình nhà ở tư nhân

Kiến nghị xem xét giảm thuế suất xây dựng đối với công trình nhà ở tư nhân

(Tài chính) Trước kiến nghị xem xét giảm thuế suất xây dựng đối với công trình nhà ở tư nhân Bộ Tài chính cho biết, việc xác định tỷ lệ nộp thuế còn phụ thuộc vào điều kiện thực tế của từng địa phương.

 Hỏi - đáp về thuế Thu nhập cá nhân (Phần 4)

Hỏi - đáp về thuế Thu nhập cá nhân (Phần 4)

(Tài chính) FinancePlus.vn tiếp tục tập hợp một số tài liệu dưới dạng hỏi - đáp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) nhằm giúp độc giả hiểu rõ về những quy định mới này.

 Hỏi - đáp về thuế Thu nhập cá nhân (Phần 3)

Hỏi - đáp về thuế Thu nhập cá nhân (Phần 3)

(Tài chính) FinancePlus.vn tiếp tục tập hợp một số tài liệu dưới dạng hỏi - đáp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN).

Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

(Tài chính) “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế; hiện đại hóa công tác quản lý thuế cả về phương pháp quản lý và thủ tục hành chính thuế, đặc biệt là hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh (SXKD) tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong chấp hành chính sách pháp luật thuế” là mục tiêu quan trọng trong Chương trình hành động của ngành Thuế Thủ đô.

 Hỏi - đáp về thuế Thu nhập cá nhân (Phần 2)

Hỏi - đáp về thuế Thu nhập cá nhân (Phần 2)

(Tài chính) FinancePlus.vn tiếp tục tập hợp một số tài liệu dưới dạng hỏi - đáp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN).