Triển lãm thực tế ảo du lịch An Giang

Triển lãm thực tế ảo du lịch An Giang

Không cần tập trung đông người, không cần đến nơi triển lãm, vào mọi lúc, ở mọi nơi vẫn có thể tìm hiểu thông tin về các khu, điểm du lịch, các tour, tuyến du lịch và trò chuyện, giao lưu, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người An Giang. Đây là những nét độc đáo mà triển lãm thực tế ảo du lịch An Giang do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang lần đầu tiên tổ chức mang lại.
Quảng bá du lịch bằng thực tế ảo

Quảng bá du lịch bằng thực tế ảo

Với mục tiêu ứng dụng công nghệ số vào hoạt động phát triển du lịch của tỉnh An Giang, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang đã triển khai quảng bá du lịch trên nền tảng thực tế ảo. Đây là biện pháp phù hợp, góp phần vào mục tiêu khôi phục, phát triển ngành du lịch trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.