Đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi các mặt hàng chế phẩm xăng và ethanol xuống 10%

Đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi các mặt hàng chế phẩm xăng và ethanol xuống 10%

Để đảm bảo thống nhất với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN đối với mặt hàng xăng động cơ không pha chì, hỗ trợ giảm giá nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm thuế suất đối với các mặt hàng chế phẩm xăng hiện có mức thuế suất 20% xuống 10%; đồng thời, đề xuất giảm thuế MFN với ethanol từ 15% xuống 10%.