Nâng cao hơn nữa trao đổi thương mại song phương Việt Nam - Uruguay

Nâng cao hơn nữa trao đổi thương mại song phương Việt Nam - Uruguay

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Uruguay tiếp tục có tiếng nói ủng hộ thúc đẩy sớm hoàn tất quá trình tham vấn nội bộ giữa các thành viên MERCOSUR và cùng Việt Nam tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-MERCOSUR nhằm mở rộng và nâng cao hơn nữa trao đổi thương mại song phương...