Thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng COVID-19

Thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng COVID-19

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng COVID-19. Đồng thời, quyết liệt hơn nữa trong công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, cá thể hóa trách nhiệm để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm trong phòng, chống dịch COVID-19.
Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác truyền thông làm cho nhân dân hiểu rõ hơn để ủng hộ và tham gia tích cực các giải pháp về thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đã tiêm vắc xin thì chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch.