Thủ tục để F0, F1 nhận hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày

Thủ tục để F0, F1 nhận hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày

Nhằm giải quyết việc chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/TTg hướng dẫn chi tiết hồ sơ, thủ tục hưởng các chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết 68/NQ-CP. Trong đó, quy định cụ thể thủ tục để F0, F1 nhận hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày.