Gần 30 tỷ đồng tiền lãi đã được miễn, giảm

Gần 30 tỷ đồng tiền lãi đã được miễn, giảm

Nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong quan hệ tín dụng với ngân hàng, ngành ngân hàng tại Bến Tre đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp, góp phần ổn định, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.