VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TÍN DỤNG VƯỢT GIỚI HẠN

Vay vốn tín dụng vượt giới hạn phải đáp ứng điều kiện gì?

Vay vốn tín dụng vượt giới hạn phải đáp ứng điều kiện gì?

Điều kiện để khách hàng được đề nghị vay vốn tín dụng vượt giới hạn được quy định cụ thể tại Quyết định số 13/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.